Sai sót kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân với giầy đá bóng

Kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân trên sân cỏ nhân tạo

Có thể em nghĩ rằng đá bóng bằng mu trong chẳng có gì khó khăn đối vổi em. Song, muốn chân đá tiếp xúc bóng chính xác để bóng bay theo ý muốn của mình thì lại không đơn giản. Đá mu trong tốt phụ thuộc vào hướng chạy đà và vị trí của chân trụ so vói bóng.

kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân trên sân cỏ nhân tạo

kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân trên sân cỏ nhân tạo

 

Trong khí tạt bóng biên, trong khi đá phạt góc, trong khị phát bóng từ cầu môn lên và trong đá phạt, ngưòi ta thường áp dụng kiểu đá mu trong với giầy đá bóng cỏ nhân tạo. Đá mu trong thưòng làm cho bóng bay qua đầu các càu thủ.

NHỮNG NHẬN XÉT ĐỐI VỐI KỸ THUẬT ĐỘNG TÁC ĐÁ MU TRONG

Nhận xét 1: Chạy lấy đà chếch và hơi theo hình cung so với hướng đá .

Nhận xét 2. Chân trụ hơi khuỵu xuống và đặt hơi ra ngoài ở phía sau bóng. Đầu bàn chân trụ đặt chéo so với

hướng đá.

Nhận xét 3. Đầu bàn chân của chân đá phải duỗi thật thẳng còn cổ chân phải hết sức cứng.

Nhận xét 4. Đa bằng cạnh trong của mu bàn chân. em nhớ buộc giầy đá bóng đủ chặt

Nhận xét 5. Trọng lượng, thân thể dồn vào chân trụ. Nếu như các em muốn đưòng bóng bay cao, thì thân ngưòi hơi ngả ra phía sau.\

Sai sót kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân với giầy đá bóng

Sai sót kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân với giầy đá bóng

 

nhận xét kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân

nhận xét kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân

đá bóng bằng mu trong bàn chân trên sân cỏ nhân tạo nhận xét

đá bóng bằng mu trong bàn chân trên sân cỏ nhân tạo nhận xét

 

Tập đá với giầy mềm trước ở sân có độ phẳng tốt như sân cỏ nhân tạo

Động tác 1. Chạy đà hoi chếch theo đưòng vòng cung tới bóng, nhưng không đá bóng. Kiểm tra lại vị trí của chân trụ và chân đá. Tập động tác này 15 ĩân.

Động tác 2. Lúc đầu tập đá vào tuòng 20 lần, sau tập 40 – 50 lần. Trên tường có vẽ đích để đá bóng trúng vào đó (hình 33).

Động tác 3. Tập đá từ bóng “chết” cho bóng bay cao 2 – 3 mét và rơi vào vòng tròn đường kính 2 mét (hình 3 ở cự ly 18 – 20 mét. Em tính xem trong số 10, 20 và 30 qủa đá có bao nhiêu lần bóng vào vòng tròn.

Động tác 4. Dẫn bóng dọc theo đưòng biên dọc. Cách khu vực phạt góc khoảng 10 mét đá tạt từ biên vào cầu môn bàng động tác đá mu trong. Bạn của em đứng trước cầu môn để nhận bóng. Tập đá như thế 20 lần (10 lần chân trái, 10 lần chân phải).

Động tác 5. Tập đá phạt góc bên trái và phạt góc bên phải bằng chân phải. Sau đó cũng tập động tác đã phạt như thể ỏ cóc đó bàng chân trái. Bạn của em đứng cách cầu môn khoảng 10 mét dùng đầu hoặc chân đá vào cầu môn.

Động tác 6. Tập phát bóng 20 lần từ cầu môn lên. Cố gắne phát bóng thật xa. Bạn em sẽ nhận bóng và đá lại cho em.

 

ởng

email